Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Selvbetjening erhverv

Affald og genbrug

Alle byggesager. Etablering af jordvarmeanlæg. Spildevandsanlæg i det åbne land. Oprensning og udvidelse af sø. Etablering af ny sø. Anmeldelse af olietank. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Byg og Miljø

Bevillinger og tilladelser

Inden du starter eller ændrer et autoværksted, skal du anmelde dette til kommunen.

Ansøg om etablering eller ændring af autoværksted

Byggeri og ejendom

Flytning af jord kan nogle gange kræve, at du anmelder det til kommunen.

Du skal anmelde jordflytning til Kolding Kommune, hvis du skal flytte følgende typer jord:

  • forurenet jord, eksempelvis ved akut spild af kemikalier
  • jord fra områdeklassificerede ejendomme
  • jord fra offentlige veje
  • jord fra en ejendom med en kendt/kortlagt forurening
  • jord fra et modtageanlæg for jord

Anmeld jordflytning

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Ansøg om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Denne ansøgning om dispensation fritager ikke for at søge nødvendige tilladelser eller dispensation i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Ansøg om dispensation ved støj- og støvfremkaldende aktiviteter

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv trække en kopi af sin ejendomsskattebillet.

Se ejendomsskattebillet

Kolding Kommunes byggesagsarkiv

Søg i byggesagsarkivet

Til indgivelse af BBR-oplysninger ved nedrivning af hele bygninger.

Send BBR-oplysninger

Jobcenter og arbejdsmarked

Via NemRefusion

Refusion af sygedagpenge

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter at virksomheden starter med at udfylde data.

Ansøg om §56-aftale

Hvis din virksomhed ønsker at oprette en IGU-aftale, tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, tilbyde en fleksjobansættelse eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling, skal du søge via VITAS.

Send tilbud om lønskud

Landbrug

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.

Ansøg om tilladelse til husdyrproduktion

Alle byggesager. Etablering af jordvarmeanlæg. Spildevandsanlæg i det åbne land. Oprensning og udvidelse af sø. Etablering af ny sø. Anmeldelse af olietank. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Byg og Miljø

Gyllebeholder er taget ud af drift

Erklæring om gyllebeholder

Når du vil foretage Byggeanmeldelse i landzone samt foretage ansøgning om forhåndsvurdering.

Landbrugsbyggeri

Miljø og bæredygtighed

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

På egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som privatperson for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som virksomhed for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

  • Placér dit praj
  • Beskriv problemet
  • Kontaktoplysninger
  • Indsend praj

Indberet invasiv art