Skip til hoved indholdet

Selvbetjening erhverv

Affald og genbrug

Ordningen gælder kun for private, men som håndværker kan du henvise bygherre til denne information:

Som forsøgsordning frem til 31. december 2022 kan borgere med ejendomme i Kolding Kommune få hentet affald med asbest og/eller eternit på egen adresse.

Læs mere på siden 'Bestil afhentning af affald med asbest eller eternit'

Bestil bigbags i vores affaldsshop

Bestil afhentning af de fyldte bigbags med asbestaffald

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald i Byg og Miljø (husk NemID)

 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

 


 • Alle byggesager.
 • Etablering af jordvarmeanlæg.
 • Spildevandsanlæg i det åbne land.
 • Oprensning og udvidelse af sø.
 • Etablering af ny sø.
 • Anmeldelse af olietank. 

Byg og Miljø

Du kan køre på genbrugspladsen døgnet rundt, når du har registreret dit telefonnummer som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv. For at blive bruger skal din mobiltelefon være i stand til at sende sms'er. 

Tilmeld dig Genbrug 24-7 Erhverv

Borgere skal tilmelde sig Genbrug 24-7 

Bevillinger og tilladelser

Inden du starter eller ændrer et autoværksted, skal du anmelde dette til kommunen.

Ansøg om etablering eller ændring af autoværksted

Byggeri og ejendom

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

Kolding Kommunes byggesagsarkiv

Søg i byggesagsarkivet

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv trække en kopi af sin ejendomsskattebillet.

Se ejendomsskattebillet

Flytning af jord kan nogle gange kræve, at du anmelder det til kommunen.

Du skal anmelde jordflytning til Kolding Kommune, hvis du skal flytte følgende typer jord:

 • forurenet jord, eksempelvis ved akut spild af kemikalier
 • jord fra områdeklassificerede ejendomme
 • jord fra offentlige veje
 • jord fra en ejendom med en kendt/kortlagt forurening
 • jord fra et modtageanlæg for jord

Anmeld jordflytning

Ansøg om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Til indgivelse af BBR-oplysninger ved nedrivning af hele bygninger.

Send BBR-oplysninger

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Denne ansøgning om dispensation fritager ikke for at søge nødvendige tilladelser eller dispensation i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Ansøg om dispensation ved støj- og støvfremkaldende aktiviteter

Jobcenter og arbejdsmarked

Hvis din virksomhed ønsker at oprette en IGU-aftale, tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, tilbyde en fleksjobansættelse eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling, skal du søge via VITAS.

Send tilbud om lønskud

Via NemRefusion

Refusion af sygedagpenge

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter at virksomheden starter med at udfylde data.

Ansøg om §56-aftale

Landbrug

Alle byggesager. Etablering af jordvarmeanlæg. Spildevandsanlæg i det åbne land. Oprensning og udvidelse af sø. Etablering af ny sø. Anmeldelse af olietank. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Byg og Miljø

Gyllebeholder er taget ud af drift

Erklæring om gyllebeholder

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.

Ansøg om tilladelse til husdyrproduktion

IE-husdyrbrug skal hvert år inden 31. december indberette dokumentation for følgende:

 • Logbøger for eventuelle miljøteknologier
 • Dokumentation for gennemførte kontroller
 • Dokumentation for miljøledelsessystem
 • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Download tjekliste

Indberetning af IE-husdyrbrug

Når du vil foretage Byggeanmeldelse i landzone samt foretage ansøgning om forhåndsvurdering.

Landbrugsbyggeri

Miljø og bæredygtighed

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

 • Placér dit praj
 • Beskriv problemet
 • Kontaktoplysninger
 • Indsend praj

Indberet invasiv art

På egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som privatperson for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som virksomhed for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter