Skip til hoved indholdet

Byggeri og ejendom - selvbetjening

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

Kolding Kommunes byggesagsarkiv

Søg i byggesagsarkivet

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv trække en kopi af sin ejendomsskattebillet.

Se ejendomsskattebillet

Flytning af jord kan nogle gange kræve, at du anmelder det til kommunen.

Du skal anmelde jordflytning til Kolding Kommune, hvis du skal flytte følgende typer jord:

  • forurenet jord, eksempelvis ved akut spild af kemikalier
  • jord fra områdeklassificerede ejendomme
  • jord fra offentlige veje
  • jord fra en ejendom med en kendt/kortlagt forurening
  • jord fra et modtageanlæg for jord

Anmeld jordflytning

Ansøg om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Til indgivelse af BBR-oplysninger ved nedrivning af hele bygninger.

Send BBR-oplysninger

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Denne ansøgning om dispensation fritager ikke for at søge nødvendige tilladelser eller dispensation i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Ansøg om dispensation ved støj- og støvfremkaldende aktiviteter