Skip til hoved indholdet

Landbrug - selvbetjening

Se selvbetjeningsløsninger

Alle byggesager. Etablering af jordvarmeanlæg. Spildevandsanlæg i det åbne land. Oprensning og udvidelse af sø. Etablering af ny sø. Anmeldelse af olietank. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Byg og Miljø

Gyllebeholder er taget ud af drift

Erklæring om gyllebeholder

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.

Ansøg om tilladelse til husdyrproduktion

IE-husdyrbrug skal hvert år inden 31. december indberette dokumentation for følgende:

  • Logbøger for eventuelle miljøteknologier
  • Dokumentation for gennemførte kontroller
  • Dokumentation for miljøledelsessystem
  • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Download tjekliste

Indberetning af IE-husdyrbrug

Når du vil foretage Byggeanmeldelse i landzone samt foretage ansøgning om forhåndsvurdering.

Landbrugsbyggeri

Borger

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje