Skip til hoved indholdet

Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Hjem Borger Unge Ungdommens Uddannelsesvejledning

MED VEJLEDNING VIL VI I UU HJÆLPE UNGE TIL ET KVALIFICERET VALG AF UDDANNELSE.
Et valg truffet på et solidt grundlag, der målrettes den unges muligheder og ønsker.

 

 • Med udgangspunkt i den unges kompetencer, forudsætninger og interesser bidrager vejledningen til, at den unge træffer sit valg på et reflekteret grundlag i forhold til uddannelse og fremtidig beskæftigelse.
 • Vejledningen målrettes i høj grad unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
 • Der er sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.
 • Vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses.
 • Vejledningen bidrager til, at den unge bliver så selvhjulpen som muligt i forhold til at søge og anvende information om uddannelser og erhverv.
 • Vejledningen støtter de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre efter det fyldte 18. år.
 • UU-center Kolding tager initiativ til og prioriterer samarbejdet med relevante samarbejdspartnere til gavn for de vejledningssøgende.
 • Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

 • Vejledningen sikrer målrettede og kvalificerede vejledningstilbud til alle elever.
 • UU-Kolding informerer eleverne om hvordan de udformer uddannelsesplanen, så de selv er i stand til at udfylde den.
 • Vejledningen målrettes i høj grad elever med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

 • At alle er i gang med en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet jf. lovgivningen i overensstemmelse med den unges uddannelsesplan.
 • UU–center Kolding tilbyder den nødvendige vejledning for, at den unge kan opfylde sin pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
 • UU-center Kolding tilbyder afklarende forløb og andre aktiviteter, som kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat og kvalificerer sit valg.
 • UU-center Kolding hjælper den unge med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.

 

 • UU-Kolding tilbyder vejledning til alle unge, som endnu ikke er påbegyndt eller ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.
 • Vejledningsopgaver i UU Kolding

Kontakt

Ungecenter Kolding
Tvedvej 7
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje