Skip til hoved indholdet

Orlov til pasning af pårørende

Orlov til pasning af pårørende efter § 118

Du kan søge orlov til pasning af en alvorligt syg pårørende hvis:

 • Din pårørendes sygdom eller handicap er kronisk eller langvarig.
 • Din pårørende har sin egen bolig, og ikke bor på døgninstitution eller plejehjem.
 • Du er tilknyttet arbejdsmarkedet.

For at behandle din ansøgning skal vi bruge:

 • Ansøgningsskema med underskrift fra din pårørende.
 • Bilag med beskrivelse af din pårørendes funktionsnedsættelse eller lidelse.

Du er velkommen til at kontakte Handicaprådgivningen på tlf. 79 79 79 79, hvis du har spørgsmål til ansøgningen.

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 22.999 per måned (2019). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

Pasning af døende pårørende efter § 119

Har din pårørende et ønske om i sin sidste tid at blive passet af en nærtstående i sit eget hjem, kan du søge om plejevederlag i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Du kan enten søge via borger.dk eller henvende dig til Senior- og Sundhedsrådgivningen, om at få sendt et ansøgningsskema.

Rådgiver træffer aftale med dig om, hvilke opgaver det drejer sig om i forhold til dit behov for omsorg, som typisk kan være:

 • Almindelig daglig hygiejne
 • Af- og påklædning
 • Bad
 • Toiletbesøg
 • Hjælp til måltider
 • Rengøringsopgaver
 • Daglig husholdning
 • Indkøb
 • Madlavning

Der er en forventning om, at du, når du modtager plejevederlag, opholder sig i din pårørendes hjem de fleste timer i døgnet, og prioriterer at være omkring din pårørende i aften/nattetimerne, hvis denne er utryg eller har behov for overvågning.

Muligheden for at din pårørende kan modtage kommunal hjemmehjælp eller sygepleje bortfalder ikke, fordi der er bevilget plejeorlov.

Du kan søge plejevederlag til pasning af døende pårørende hvis:

 • Din pårørende er erklæret terminal af en læge
 • Din pårørende opholder sig i eget eller dit hjem
 • Din pårørende har et plejebehov

For at behandle din ansøgning skal vi bruge:

 • Ansøgningsskema med underskrift fra din pårørende.
 • Lønsedler fra de tre seneste måneder.
 • En beskrivelse af de opgaver du vil varetage.

OBS, at man ikke kan vedhæfte lønsedler og opgavebeskrivelse fra borger.dk ansøgningen, de skal enten afleveres fysisk eller mailes som PDF filer til Senior- og Sundhedsrådgivningen på ssr@kolding.dk.

Du kan ikke få plejevederlag med tilbagevirkende kraft.

Du er velkommen til at kontakte Senior- og Sundhedsrådgivningen på tlf. 79 79 84 50 hvis du har spørgsmål til ansøgningen.

 • Du kan søge orlov på fuld tid eller deltid.
 • Hvis I er flere, kan I dele orloven imellem jer – maksimalt 37 timer i alt.

Plejevederlagets størrelse

 • Plejevederlaget beregnes ud fra dine tre seneste lønsedler.
 • Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt.
 • Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.
 • Du kan maksimalt få 1,5 gange maksimal sygedagpengesats (29.575 kr. i 2023).
 • Du kan få et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge (17.086 kr. i 2023).
 • Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du søger orlov, senest samtidig med at du ansøger.
 • Hvis du er bevilget plejevederlag, har du ret til orlov fra dit arbejde.
 • Hvis din arbejdsgiver udbetaler fuld løn under din orlov, vil vederlaget blive udbetalt til din arbejdsgiver.
 • Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler løn under orlov, vil vederlaget blive udbetalt til dig.
 • En plejeorlov kan fortsætte så længe, kriterierne for plejevederlag er opfyldt.
 • En plejeorlov kan fortsætte så længe, det er hensigtsmæssigt at din pårørende passes derhjemme.
 • Hvis din pårørende bliver indlagt i kort tid, fortsætter plejevederlaget imens.
 • Hvis din pårørende bliver indlagt, og han/hun ikke skal hjem igen bagefter, stopper plejevederlaget.
 • Hvis din pårørende kommer på plejehjem eller hospice, stopper plejevederlaget.
 • Hvis din pårørende afgår ved døden, kan du fortsætte plejevederlaget i op til 14 dage efter dødsfaldet.
 • Du skal altid give besked til Senior- og Sundhedsrådgivningen når der er ændringer i situationen.