Skip til hoved indholdet

Takster for borgerservice

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2021, mens 2020-takster er angivet i parentes.

Bopælsattester: 75 kr. (75 kr.)                     

Adresseforespørgsler: 75 kr. (75 kr.)         

Kopi af vielsesattest: 75 kr./10 EUR (75 kr./10 EUR)

Nyt sundhedskort/lægeskift/gruppeskift: 210 kr. (205 kr.)    

Legitimationskort til personer over 15 år: 150 kr. (150 kr.)  

Gebyr for underretninger om udlægsforretninger: 450 kr. (450 kr.)

Ved rykkerskrivelse, erindringsskrivelse til borgerne om overdragelse af deres krav til inddrivelsesmyndigheden, for krav med udlægsret påløber der et gebyr pr. skrivelse: 250 kr. (250 kr.)

Krav uden udlægsret (momsfrit): 100 kr. (100 kr.)

Ved beboelseslejemål opkræves balanceleje og omkostningsbestemt leje forud for 1. mdr. ad gangen. Der opkræves indskud/depositum. Ved erhvervslejemål opkræves markedslejen. Afhængigt af lejemålets stand opkræves depositum. Folkeoplysende foreninger opkræves ikke husleje i kommunale bygninger.

Kørekort:

Du kan finde priserne for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside

 

Pas:

A-pas med fingeraftryk (18 år - folkepensionsalderen): 890 kr. (628 kr.)

B-pas uden fingeraftryk (0-11 år): 150 kr. (115 kr.)

B-pas med fingeraftryk (12-17 år): 178 kr. (143 kr.)

C-pas med fingeraftryk (personer i folkepensionsalderen): 378 kr. (378 kr.)

Digital foto til pas: 75 kr. (75 kr.)

Kan et gyldigt eller udløbet pas tilhørende pasansøgeren ikke fremvises ved ansøgning, eller fremvises passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles de gældende gebyrer for udstedelse af pas.