Skip til hoved indholdet

Klagemuligheder i miljøforhold

Som borger kan du komme ud for gener fra naboer, virksomheder, dyr, skadedyr med mere. Nedenfor er beskrevet, hvad du kan klage over, og hvad du ikke kan klage over til Kolding Kommunes Industriafdeling.
Du kan klage over følgende:

 • Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder og dyrehold
 • Røg fra private brændeovne
 • Uhygiejnisk opbevaring af affald mm.
 • Afbrænding af affald
 • Rotter
 • Hønse- og fuglehold
 • Oplag af gamle biler

Du kan ikke klage over:

 • Gener fra alle andre dyr end rotter samt hønse- og fuglehold
 • Flytbare havepejse, grill og lignende
 • Støj fra private husstande, f.eks. fra musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. Det er politiet, der skal håndhæve disse aktiviteter
 • Vilde katte - kontakt i stedet Kattens Værn

Indberet gener fra naboer og virksomheder

Om dig
Om den du klager over (påklagede)
Om problemet
Årsag til indberetning








Har du været i dialog med påklagede? *


Orientering om

databeskyttelsesreglerne