Skip til hoved indholdet

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken er blevet til på baggrund af input fra borgere, pårørende, foreninger, ældreråd
og andre interesserede. Alle har bidraget med holdninger og konkrete forslag til, hvad en god og
værdig ældrepleje bør indeholde.
Tak for det.

Vi håber med værdighedspolitikken, og de konkrete indsatser der iværksættes, at understøtte en
god og værdig ældrepleje i Kolding Kommune.

Værdighedspolitikken skal ses som en overordnet ramme for ældreplejen i Kolding Kommune. Den har derfor fået en naturlig plads som en integreret side her i seniorpolitikken.

Søren Rasmussen,
Seniorudvalgsformand

Værdighed

Værdighed handler om forskellige ting fra person til person. Måske er det at være selvhjulpen og klare hverdagen selv? Måske er det at føle sig pæn og soigneret? Måske er det at ens kompetencer og viden bliver brugt?

Uanset hvad, handler værdighed grundlæggende om relationer, tillid og nærvær. Det handler om, at du som borger, bliver mødt af pårørende, venner og medarbejdere du kender, har tillid til og som er nærværende i forhold til dig og dine behov. Dette er forudsætningen for at finde ud af, hvad ’værdighed’ er for dig.

Som forvaltning skal vi derfor blive bedre til at understøtte pårørende, tilliden og nærværet. Vi skal skabe selvværd og sammenhæng i ældreplejen ved at tage udgangspunkt i dine behov, oplevelser, dit liv og i det, der giver mening for dig. Måske kan vi minimere antallet af forskellige hjemmehjælpere i dit hjem, måske kan vi skabe mere tid til dialog og nærvær eller måske kan vi finde nye og bedre måder at anvende ’værdighedsteknologi’ til at understøtte din hverdag.

Målet med værdighedspolitikken er, at de konkrete indsatser der iværksættes, understøtter relationen, tilliden og nærværet mellem dig som borger, dine pårørende og medarbejderne indenfor ældreområdet. Du kan læse mere om de konkrete indsatser der iværksættes på www.kolding.dk/værdighedspolitik.

Kolding Kommune prioriterer:

  • At livskvalitet altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker.
  • At selvbestemmelse altid er udgangspunktet for hjælp og pleje.
  • At kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen altid prioriteres højere end systemer, procedurer og arbejdsgange.
  • At mad og ernæring er byggesten der styrker det fysiske helbred, livskvaliteten og det sociale sammenhold.
  • At en værdig død sikres gennem god omsorg, nærvær og respekt for den døende og dennes pårørende.