Skip til hoved indholdet

Miljø og bæredygtighed - selvbetjening

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

  • Placér dit praj
  • Beskriv problemet
  • Kontaktoplysninger
  • Indsend praj

Indberet invasiv art

På egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som privatperson for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som virksomhed for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter