Skip til hoved indholdet

Takster for miljø, natur og klima

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2021, mens 2020-takster er angivet i parentes. 

Løvtræ, rundt 200-300 cm: 350 kr. pr. rummeter (350 kr.)

Sanketræ/selvskovning:

- Løvtræ: 228 kr. pr. rummeter (228 kr.)

- Nåletræ: 158 kr. pr. rummeter (158 kr.)

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

Rottebekæmpelse: 0,08 ‰ (0,08 ‰)

Gebyr opkræves som andel af ejendomsværdien. Opkræves via ejendomsskatten.

Årligt bidrag til myndighedernes omkostninger ved godkendelse og tilsyn.

Indtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgetteres her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostninger til løsning af opgaven.

For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 333,22 kr. i 2020. Taksten reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Økonomi- og Indenrigsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.