Skip til hoved indholdet

Affaldsprodukter til jordbrugsformål

Udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord

Inden man anvender spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordbrugsformål, skal det meddeles til kommunen.

Anvendelse af biogødning (spildevandsslam), biokompost (have-parkaffald iblandet spildevandsslam) og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Affald til jordbekendtgørelsen.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

Kontakt landbrugsafdelingen hvis du har spørgsmål hertil.

Landbrug & lokaludvikling

Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf. 79 79 74 39