Skip til hoved indholdet

Værdighedspolitik

Værdighed handler om forskellige ting fra person til person. Måske er det at være selvhjulpen og klare hverdagen selv? Måske er det at føle sig pæn og soigneret? Måske er det at ens kompetencer og viden bliver brugt?

Uanset hvad, handler værdighed grundlæggende om relationer, tillid og nærvær. Det handler om, at du som borger, bliver mødt af pårørende, venner og medarbejdere du kender, har tillid til og som er nærværende i forhold til dig og dine behov. Dette er forudsætningen for at finde ud af, hvad ’værdighed’ er for dig.

Som forvaltning skal vi derfor have fokus på hvordan vi bedst understøtter både borgere og deres pårørende ud fra hvad der er væsentligt for dem. Vi skal skabe selvværd og sammenhæng i ældreplejen ved at tage udgangspunkt i dine behov, oplevelser, dit liv og i det, der giver mening for dig. Og finde de gode løsninger sammen. Om det så er, at antallet af forskellige hjemmehjælpere i dit hjem mindskes eller der er nye og bedre måder at anvende ’værdighedsteknologi’ til at understøtte din hverdag.

Målet med værdighedspolitikken er, at de konkrete indsatser der iværksættes, understøtter relationen, tilliden og nærværet mellem dig som borger, dine pårørende og medarbejderne inden for ældreområdet.

Værdighedspolitikken skal derfor ses som en overordnet ramme der i praksis udmøntes i form af f.eks Selvværd- og Sammenhæng strategien, demenspolitikken, Seniors politiske program og andre konkrete strategier og politikker på seniorområdet.

Kolding Kommune prioriterer:

  • At livskvalitet altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov, ønsker og hvad er er meningsfuldt for den enkelte
  • At selvbestemmelse altid er udgangspunktet for hjælp og pleje
  • At kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen altid prioriteres højere end systemer, procedurer og arbejdsgange
  • At mad og ernæring er byggesten der styrker det fysiske helbred og sundhed samt øger livskvaliteten, fællesskaber og sociale sammenhold
  • At en værdig død og tiden op til foregår i god dialog, nærvær og med respekt for den døendes ønsker og dennes pårørende
  • At pårørende inddrages bedst muligt så de oplever at de bliver hørt og tilbydes rådgivning og aflastning når behov herfor
  • At ensomhed er noget vi taler om og sammen med frivillige foreninger og andre fællesskaber samarbejder om at bekæmpe