Skip til hoved indholdet

Grundlovsceremoni

Grundloven af 1915 fra Rigsarkivet
Grundloven af 1915. Foto: Rune Clausen. Fra Rigsarkivet.

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Grundlovsceremonien afholdes 31. august 2023 kl. 15.30 i Byrådssalen på Kolding Rådhus.

Der er lukket for tilmelding, tilmeldingsfristen var den 16. august.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Kolding kommune. Til ceremonien vil der være plads til alle ansøgere der er bosat i Kolding kommune.

Legitimation

Til ceremonien skal du medbringe gyldig billedlegitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.