Skip til hoved indholdet

Grundlovsceremoni

Grundloven af 1915 fra Rigsarkivet
Grundloven af 1915. Foto: Rune Clausen. Fra Rigsarkivet.

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig fra den 1. juli 2022.

Grundlovsceremonien er fastsat til den 15. september 2022 kl. 15.30 i Byrådssalen på Kolding Rådhus.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 23. august 2022.

Grundet situationen med Corona tager vi forbehold for eventuelle ændringer i afholdelse af ceremonien.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Kolding kommune. Til ceremonien vil der være plads til alle ansøgere der er bosat i Kolding kommune.

Legitimation og Blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig billedlegitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark'. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.