Skip til hoved indholdet

Sådan sorterer og afleverer du dit affald

Du gør en forskel, når du sorterer dit affald derhjemme. Hver gang du undgår skraldespanden, sender du nemlig materialerne højere op i affaldshierarkiet. I Kolding Kommune indsamler vi 10 typer affald tæt på dit hjem, blandt andet også mad- og drikkekartoner. 

 


Er du i tvivl om sortering, kan du altid slå op i Sorteringsguiden

Du finder også Sorteringsguiden i vores app Affald Kolding. 

 


Sådan sorterer du 10 typer affald derhjemme

I Kolding Kommune skal du sortere i 10 forskellige typer affald derhjemme - der gælder samme regler for boligejere, lejere og sommerhusejere:

 1. Madaffald
 2. Restaffald
 3. Papir
 4. Pap
 5. Glas
 6. Metal
 7. Plast
 8. Mad- og drikkekartoner
 9. Farligt affald
 10. Tekstiler

Her på siden kan du både lære, hvordan du sorterer korrekt, og du kan læse mere om, hvad der sker med materialerne, når de har forladt dit hjem med kursen stillet ind på genbrugsrejse. 

Når du sorterer, er du med til at løfte affald ud af de danske forbrændingsanlæg.

Du har dermed en stor aktie i, at materialer bevæger sig et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse. 

 


Hent en plakat der hjælper med sortering i køkkenet (DANSK og ENGELSK)

Du kan hente en eller flere af plakaterne herunder, printe og hænge op på køleskabet. Så er det lettere at huske, hvordan materialerne skal sorteres i køkkenet:

 

Du kan også finde sorteringsvejledninger på dansk, engelsk og tysk til sommerhuse.


Sådan sorterer du 10 typer affald derhjemme

 

Madaffald

Sorteret i grønne poser og med knude på posen.

Restaffald

Husk at binde knude på posen. 

Din grå kasse til farligt affald

Kassen er udleveret eller på vej. Du kan bestille afhentning af din grå kasse til farligt affald her.

Vidste du, at du også kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne døgnet rundt? 

 

Grønne poser til madaffald

Alle borgere i Kolding Kommune skal sortere madaffald fra restaffald. Hvert år får du gratis udleveret fire ruller grønne madaffaldsposer svarende til 200 stk.

Køb flere grønne poser

 


Sådan sorterer du madaffald

Du kan komme alt organisk affald i den grønne pose – både tilberedt og råt:

 • Brød- og kagerester
 • Kød- og fiskeaffald – også ben
 • Kaffegrums, teblade og filtre
 • Mælkeprodukter
 • Frugt og grønt
 • Ris og pasta
 • Skaller fra æg og nødder
 • Afskårne blomster
 • Køkkenrulle, som du har brugt i forbindelse med mad og drikke er ok at komme i madaffald. Så er der nemlig god energi i materialet, der kan afgive biogas. Køkkenrulle brugt til andet end fødevarer hører til i restaffald. 

Madaffald er ikke:

 • Hundelorte (skal i posen til restaffald)
 • Døde dyr (mindre dyr - fx på størrelse med en kat eller mindre – kan emballeres i plastpose og sorteres som restaffald. Større dyr - fx fra jagt - kontakt Redux på 79797100 for at blive henvist til forbrænding).

 


Sådan kommer du af med madaffald

Sorter madaffald i de grønne poser til madaffald, du får leveret en gang om året. Hvis du er lejer, er det din vicevært, som står for at udlevere poserne. Poserne sorterer du i affaldsbeholderen til madaffald, så får du det hentet hver uge eller hver 14. dag afhængig af, hvilken affaldsordning du har valgt.


Affaldets vej: Hvad sker der med madaffaldet?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Når du sorterer æbleskrog og kyllingeben fra restaffaldet, er du med til at udnytte energien i det organiske affald.

12 kilo madaffald kan genanvendes til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.

Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, der er en grødet masse. I processen bliver plastik, glas og andre urenheder sorteret fra. Plastik, der kan genanvendes, bliver til nye poser.

Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og fjernvarme.

Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.

Videoen viser, hvad der sker med dit madaffald (1 minut). 

 

Sådan sorterer du restaffald

Restaffald er det affald, der kommer fra den daglige husholdning, når genbrugsmaterialer som madaffald, glas, papir, pap, metal og hård plast er sorteret fra:

 • Snavset papir og plast
 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (medmindre andet er angivet på posen)
 • Servietter
 • Bleer
 • Vatpinde
 • Hygiejnebind
 • Mundbind
 • Støvsugerposer
 • Aske fra grillen (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus
 • Strøelse fra mindre dyr
 • Dyreekstrementer
 • Mindre døde dyr (forsvarligt indpakket)

Nej tak til:

 • Mælke- og andre kartoner (først fra 1. juli 2021, sorteres som mad- og drikkekartoner)
 • Batterier (sorteres som batterier, brug den grå kasse til farligt affald)
 • Elektronik (sorteres som elektronik, brug den grå kasse til farligt affald)
 • Kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Elpærer (sorteres som elpærer, brug den grå kasse til farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større stykker flamingo (afleveres på genbrugsplads eller til Genbrugsbilen)
 • Større døde dyr (kontakt Redux på redux@kolding.dk eller 79797100 for at få anvisning)

 

Affaldets vej: Hvad sker der med restaffaldet?

Placering i affaldshierarkiet: Energiudnyttelse (forbrænding)

 

Restaffaldet bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme. Husk at binde knude på din affaldspose, inden du smider den i din affaldsbeholder

Målet er, at vi skal genbruge endnu mere, så det gælder om at fiske så meget som muligt op fra skraldespanden. Når først glas, metal, hård og blød plast, papir, pap, madaffald og mad- og drikkekartoner er fjernet fra restaffald, er der faktisk ikke så meget tilbage i skraldeposen. Alle materialerne kan du komme af med på genbrugspladserne, nogle af dem i miljøstationen eller du kan få Genbrugsbilen til at hente dem.

Forbrændingsegnet affald køres til forbrændingsanlægget Energnist på Bronzevej 6 i Kolding. Dette anlæg brændte i 2020 147.500 ton affald, hvor de 12.800 ton er restaffald fra Kolding Kommunes borgere. Ved forbrænding af affaldet udnyttes energien sådan, at anlægget hvert år producerer varme svarende til et forbrug hos ca. 25.000 husstande og el, som svarer til forbruget hos ca. 8.000 husstande.

Få hentet farligt affald ved din bolig

🚚 Bestil afhentning af den grå kasse til farligt affald.

 


Sådan sorterer du materialer i den grå kasse

Vi kalder det 'en grå kasse til farligt affald', men i praksis må du komme fire typer affald i kassen:

 1. Kemikalier
 2. Elektronik
 3. Batterier
 4. Lyskilder
  - de sidste to typer skal du aflevere i klare 4-liters fryseposer.
Farligt affald

Der må gerne være indhold i beholderne

 • Håndspritflasker
 • Printerpatroner
 • Neglelak
 • Spraydåser
 • Små malerbøtter 
 • Klorholdige rengøringsmidler

Farligt affald er typisk mærket på originalemballagen med en række faremærker, som angiver, hvorvidt indholdet kan udgøre en fysisk fare, sundhedsfare og miljøfare. Det er fx spraydåser, brugt terpentin, olierester eller lignende. En særlig gruppe farligt affald er tomme emballager, der har været anvendt til plante- og insektgifte. Hvis midlet har et af faremærkerne ’akut toxicitet’ eller ’alvorlig sundhedsfare’, skal både rester og tom emballage afleveres som farligt affald. På den måde sikres det, at gift og andre meget miljøfarlige stoffer ikke kommer ud i naturen eller forurener de genanvendelige materialer.

Småt elektronik

Ikke større end 50 cm

 • Mobiltelefoner
 • Blinkesko
 • El-tandbørster
 • Barbermaskiner
Batterier

Batterier skal samles i en pose, inden de lægges i kassen. Kan fx være fra elektronisk udstyr som:

 • Høreapparater
 • Legetøj
 • Fødselsdagskort med lyd
Små lyskilder

Lyskilder skal samles i en pose, inden de lægges i kassen. Kan fx være:

 • Elsparepærer
 • LED-lys
 • Mindre lysstofrør
Nej tak til
 • Fyrværkeri, ikke affyret (afleveres på genbrugsplads)
 • Fyrværkeri, affyret (sorteres som restaffald)
 • Trykflasker
 • Kanyler (afleveres på apoteket)
 • Skarpe genstande, fx glasskår og gamle knive (sorteres som hhv. glas og metal)
 • Fjernsyn (afleveres på genbrugsplads eller i Genbrugsbilen)
 • Støvsugere (afleveres på genbrugsplads eller i Genbrugsbilen)
 • Computere (afleveres på genbrugsplads eller i Genbrugsbilen)
 • Andre større genstande, der indeholder elektronik

 


Sådan kommer du af med farligt affald


 

Hvad sker der med farligt affald, batterier, elektronik og lyskilder?

Placeringer i affaldshierarkiet: Deponi, Forbrænding og Genanvendelse

 

Farligt affald

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Det gælder fx spildolie, hvor ca. 62 % bliver til ny olie, ca. 37 % til andet brændstof og 1 % er vand. Hælder du farligt affald i kloak eller restaffald, udgør det en fare for sundhed og/eller miljø.

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg i både Danmark og udlandet, som er specialiseret i at behandle affaldet, og som er godkendte til netop at behandle farligt affald af den pågældende type. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde visse typer farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer farligt affald.

Småt elektronik

Småt elektronik, ikke større end 50 cm, indeholder både forskellige værdifulde materialer som guld, sølv og kobber, der er stor værdi i at genanvende. Affaldet indeholder også problematiske stoffer som bly, kviksølv og brommerede flammehæmmere, der skal gennemgå en miljømæssig korrekt behandling af producenterne, som regel forbrænding eller deponi.

Som kommune indsamler vi elektronik affald fra din og alle andre husstande i Kolding Kommune. Når det er indsamlet, overdrager vi det til producenterne, som skal sørge for, at affaldet gennemgår en miljømæssig korrekt behandling og i videst muligt omfang genanvendes.

Batterier og små lyskilder

Batterier og små lyskilder indeholder både råstoffer, som kan genanvendes, men også indeholder farlige stoffer som kviksølv og cadmium.

Det er vigtigt, at batterier og lyskilder udsorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed. Særligt de såkaldte lithium-ion batterier kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de havner i andre fraktioner, som ikke indsamles lige så nænsomt som det farlige affald, da de mange stød og bump, som affaldet kan udsættes for, i nogle tilfælde kan forårsage, at batterierne selvantænder. 

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

 

Få det bedste ud af døde batterier. Se selv i denne video på 1 minut.

 


(Ordningen er tidligere kendt under navnet storskrald).

Læs mere om Genbrugsbilen

Glas

Tømt for indhold. Afleveres i klare plastsække.

Papir

Tørt og rent. Afleveres i klare plastsække. 

Metal (fx øldåser eller konservesdåser)

Tømt for evt. indhold. Afleveres i klare plastsække.

Hård plast

Tømt for indhold og rengjort. Afleveres i klare plastsække. 

Glas og flasker, papir, metal og hård plast kan du også aflevere på genbrugspladserne og i den nærmeste miljøstation eller genbrugs-ø.

Blød plast

Tømt for indhold, fx brødkrummer rystes ud. Afleveres i klare plastsække. 

Pap

Tørt og rent. Mindre stykker kan afleveres i klare plastsække, større stykker  bundtes. 

Mad- og drikkekartoner

Tømt for indhold og så vidt muligt skrabet rent. Låg må gerne blive på. Låg kan også sorteres som hård plast. Afleveres i klare plastsække. 

Tøj, sko og tekstiler

Rene og både med og uden huller. Afleveres i klare plastsække. 

 

Få hentet meget mere end 10 typer affald

Genbrugsbilen tager også en lang række andre ting og materialer med. Det betyder, at du her i Kolding Kommune faktisk kan få hentet langt mere end 10 typer affald ved din bolig.

Du kan fx komme af med møbler, gamle cykler og andet godt genbrug ved at bestille Genbrugsbilen. Du kan se listen over, hvad du kan få hentet her.

 

 

Hvor rent skal glasset være?

Glas skal være tømt for indhold. Det er fint at skrabe, ikke vaske, fx syltetøjsglas.

Især i indsamlingsleddet og i forbindelse med opbevaring af glas kan for store mængder organisk indhold medføre lugtgener og fare for rotter. Desuden skal emballagerne tømmes af hensyn til arbejdsmiljø. Behandlingsanlæggene kan dog uden problemer håndtere mindre mængder urenheder. Glas behøver derfor ikke at være helt rene.


Sådan sorterer du glas

Til denne type affald kan du sortere glas med eller uden mærkater, plastovertræk mv., og alle glas uanset farve:

 • Glasflasker (uden pant)
 • Konservesglas
 • Glasemballage
 • Drikkeglas
 • Vitaminglas
 • Glasskår fra alle ovenstående
Nej tak til
 • Porcelæn (på genbrugsplads)
 • Planglas (på genbrugsplads)
 • Keramik/stentøj (på genbrugsplads)
 • Kemikalieflasker (til farligt affald)
 • Spejle (på genbrugsplads)
 • Elpærer (på genbrugsplads eller farligt affald)
 • Ildfast glas fx ovnfaste fade (på genbrugsplads)
 • Medicinglas der kan indeholde medicinrester (på apotek eller genbrugsplads)

 


Du kan komme af med glas på følgende måder


 

Hvad sker der med glas?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Glas er en af de fraktioner, der har været indsamlet til genanvendelse meget længe. Der er sket et skift fra, at der hovedsageligt var tale om glasflasker til direkte genbrug til, at det meste glas i dag bliver knust og smeltet om til nye glasprodukter.

Det indsamlede glas har generelt en høj kvalitet.

Glas afsættes til genanvendelse både i Danmark og udlandet. Der findes få virksomheder, der forbereder hele flasker til genbrug, men det er et vigende marked.

Glas til genbrug - det er klart. Se selv i denne video på 1 minut.

Hvor rent skal papiret være?

Papiret skal være rent og tørt, ellers kan det ikke sendes til genanvendelse.


Sådan sorterer du papir

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Ugeblade og magasiner
 • Brochurer
 • Printerpapir
 • Kuverter med eller uden rude
 • Kvitteringer
 • Poser i papir (rene og tørre)

 

Nej tak til
Nedenstående kan indeholde uønskede stoffer som fx perflourerede stoffer (PFOS), der giver problemer i genanvendelsen.
 • Pap og karton emballage (sorteres som pap)
 • Æggebakker (sorteres som pap eller plast)
 • Gavepapir og gavebånd (i restaffald)
 • Bøger (på genbrugspladsen)
 • Bagepapir, muffin forme mv. (i restaffald)
 • Vådstærkt papir fx mel- og havregrynposer (i restaffald)
 • Papir, der har været vådt (i restaffald)
 • Plastomslag og plastfolier (i plast)
 • Vådt/snavset papir (i restaffald)

 


Du kan komme af med papir på følgende måder


Hvad sker der med papir?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Papir er en af de typer affald, som er blevet indsamlet separat i Danmark gennem længst tid.

En høj procentdel bliver genanvendt, når papir bliver afsat til danske og udenlandske behandlingsanlæg.

Papiret bliver til nyt papir med en høj kvalitet.

 

Hvor rent skal metallet være?

Emballagen skal være tømt og så vidt muligt skrabet rent. 


Sådan sorterer du metal

Til denne type affald kan du sortere mindre metalgenstande. Genstanden skal hovedsageligt bestå af metal, så fx kan et sammensat produkt af metal/træ eller metal/plast, fx en bøjle, godt sorteres som metal. 

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker

 

Nej tak til
 • Grillpatroner (afleveres på genbrugsplads)
 • Gasflasker (afleveres på genbrugsplads eller forhandler)
 • Spraydåser (afleveres på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Metal med elektronik (i elektronik)
 • Metal med batterier (i elektronik eller batterier)
 • Kaffekapsler med kaffe i (i restaffald)
 • Trykflasker/beholdere (afleveres på genbrugsplads)
 • Metal med kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Kanyler af hensyn til arbejdsmiljø (afleveres på apotek)

Du kan komme af med metal på følgende måder


Hvad sker der med metal?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

Metal har typisk en høj værdi, og der er et velfungerende nationalt og internationalt marked for blandet metal fra husholdninger til genanvendelse.

Efter indsamling neddeles og sorteres metallet automatisk i magnetisk og ikke-magnetisk metal.

Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker.

Genanvendelsesprocesserne er ret robuste over for urenheder, og de genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal.

Metal bliver faktisk nærmest blødt som smør. Se selv i denne lille video på 1 min.

 

Plastaffald fra husholdningerne består oftest af emballageplast fra fx fødevarer, bæreposer, plejeprodukter og rengøringsmidler. I Kolding Kommune indsamler vi i hård og blød plast. 

 

Sådan sorterer du hård plast

 

Sådan sorterer du blød plast

Plasten skal være tom, synligt ren og tør.

 

Den bløde plast skal være tom, rystet for brødkrummer/synligt ren og tør.

Ja tak til
 • Plastdunke
 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Omslag til cd'er og dvd'er
 • Plastlegetøj (uden elektronik)

 

 
Ja tak til
 • Plastposer (uden metalfilm, fx mange chipsposer)
 • Plastfolie og -film
 • Bobleplast
Nej tak til
 • Blød plast
 • Flamingo (afleveres på genbrugsplads eller med Genbrugsbilen)
 • PVC, fx gummistøvler, luftmadrasser, bolde, nedløbsrør og tagrender (afleveres på genbrugspladsen, 'Til nedgravning')
 • Emballage fra insektgift, algefjerner mv. (sorteres som farligt affald)
 • Medicinemballage i plast (afleveres på apoteket)
 • Melamin, fx Margretheskåle (sorteres som restaffald)
 
Nej tak til
 • Chips- og kaffeposer og andet med metalfilm (sorteres som restaffald)
 • PVC, fx regntøj og badebolde (afleveres på genbrugspladsen, 'Til nedgravning')

 

 


Du kan komme af med hård og blød plast på følgende måder


Hvad sker der med plast?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Det er relativt nyt at indsamle blandet plast fra husholdningerne til genanvendelse, men potentialet for fraktionen er stort. 

Markedet for genanvendelse af blandet plast fra husholdninger er stadig umodent, men under en rivende udvikling. Derfor vil en høj genanvendelse af plastaffaldet ofte koste mere end forbrænding. Det danske pantsystem er dog en undtagelse, hvor de indsamlede plastflasker bliver til nye plastflasker. Den plast, der indsamles, behandles og oparbejdes typisk til sekundære råvarer i udenlandske anlæg. Der er få sorterings- og oparbejdningsanlæg i Danmark, der kan vaske og sortere plasten ud i de forskellige plasttyper, men flere anlæg er undervejs. Kilde: Miljøministeriet

 

Plast på genbrugsrejse: Se hvordan det foregår i denne video på 1 minut.

 

Hvor ren skal kartonen være?

Når du afleverer kartonen, skal emballagen være tømt og (så vidt muligt) skrabet ren. Men du behøver ikke at skylle dine kartoner med vand. Det er nok, at du har forsøgt at trykke mest muligt indhold ud af dem.

Behandlingsanlæggene, der håndterer kartonerne, kan nemlig uden problemer håndtere mindre mængder madrester i deres industrielle proces. Men skrabede kartoner er en god ide, for især i indsamlingsleddet og i forbindelse med opbevaring af kartonerne kan for store mængder restindhold betyde, at affaldet lugter - og så er der fare for, at rotterne kommer Desuden skal kartonerne tømmes for at tage mest muligt hensyn til det personale, der flytter rundt på affaldet. 

Hvis din karton er meget snasket, kan du fortsat smide den i skraldeposen. Men din skraldepose - og dermed din karton - ender så i forbrændingsanlægget. Dermed ryger kartonen et trin ned i affaldshierarkiet, fra genanvendelse af kartonen til energiudnyttelse. 

 


Sådan sorterer du mad- og drikkekartoner

 • Mælke- og yoghurtkartoner
 • Kartoner til drikke, fx juice, saft og lignende
 • Kartoner til mad, fx flåede tomater, bønner og lignende
Nej tak til
 • Rosinæsker og pizzabakker (ofte snasket, sorteres som restaffald)
 • Papkrus og andet plastbelagt pap (sorteres som restaffald)
 • Emballageposer der består af flere typer materialer, fx kaffeposer og chipsposer (sorteres som restaffald medmindre andet er angivet på posen)
 • Rent pap (sorteres som pap)

 

Du kan komme af med mad- og drikkekartoner på følgende måder


 

Hvad sker der med mad- og drikkekartoner?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Når vi skal sortere mad- og drikkekartoner fra restaffaldet, handler det om, at dele af kartonerne kan blive genanvendt.

Mad- og drikkekartoner bevæger sig således et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse.

Størstedelen af kartonen genanvendes. De oparbejdede kartonfibre kan ikke indgå i nye mad- og drikkekartoner, men fibrene er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/karton.

Mad- og drikkekartoner er igennem mange år blevet indsamlet og genanvendt rundt omkring i Europa.

Emballagen kan generelt afsættes til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg til genanvendelse. Der findes lige nu ikke behandlingskapacitet i Danmark, men det forventes, at de mængder vi kommer til at indsamle vil have en positiv indvirkning på markedet og dermed gøre det muligt at etablere anlæg til både sortering og genanvendelse.

I Danmark er der meget begrænset erfaring med at indsamle og genanvende fraktionen, og det vil for langt de fleste borgere være nyt at skulle sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse, som ellers før skulle sorteres til restaffald og dermed afsættes til forbrænding. 

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

 

 

Hvor rent skal det være?

Pap skal generelt være rent og tørt.

Hvis pap og karton bliver vådt eller fedtet, kan det let blive angrebet af svamp eller begynde at rådne, hvilket forringer muligheden for genanvendelse på oparbejdningsanlæggene.

Det er derfor, vi siger nej tak til pizzabakker, hvor der ofte er madrester på.

 


Sådan sorterer du pap

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Papemballage
 • Kartonemballage fra fødevarer og produkter
 • Skotøjsæsker
 • Paprør fra køkken- og toiletruller
 • Karton
 • Æggebakker (rene og tørre)
 • Kartonæsker fra frysepizzaer
Nej tak til
 • Vådt og snavset pap (sorteres som restaffald)
 • Bøger (afleveres på genbrugsplads eller Genbrugsbilen)
 • Rosinbøtter og pizzabakker (ofte snasket, sorteres som restaffald)
 • Tillykke-kort med lyd (sorteres som elektronik)
 • Papkrus og andet plastbelagt pap (sorteres som restaffald)
 • Mad- og drikkekartoner (afleveres på genbrugsplads eller hentes af Genbrugsbilen)

Du kan komme af med pap på følgende måder


 

Hvad sker der med pap?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Mængderne af pap er stigende, hvilket blandt andet kan skyldes den stigende internethandel. Herudover er der en stor mængde emballagekarton fra fx fødevarer.

Pap afsættes både til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg. Størstedelen af pappet genanvendes dog til en lavere kvalitet, da man ofte ikke kan opnå de samme tekniske egenskaber med de genanvendte fibre.

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Generelt er der en tommelfingerregel om, at hvis man er i tvivl om et emnes sammensætning, så skal det sorteres til restaffald.

Dette gælder dog ikke emner, som direkte kan skade miljø, sundhed og genanvendelsen. Det gælder for bl.a. følgende typer affald:

 • Medicin
 • Kanyler og lignende spidse og skærende emner
 • Døde dyr
 • Trykflasker
 • Farligt affald (når det ikke bliver sorteret som farligt affald)

 

Begrundelse

De ovennævnte typer affald vil kunne ødelægge genanvendelsen af store mængder genanvendeligt affald, hvis de sorteres forkert eller skade miljø og sundhed eller ødelægge forbrændingsanlæg, hvis de blandes i restaffald.

De fleste af de ovennævnte typer affald kan afleveres på genbrugspladserne. Medicin, kanyler mv. kan afleveres på apotekerne.

Har du brug for rådgivning om bortskaffelse af døde dyr, kan du kontakte Redux - Affald og Genbrug på redux@kolding.dk eller 79797100.

Små døde selskabsdyr som fx. hamster eller undulat, der ikke er større end, at de kan være i en almindelig køkkenaffaldspose, kan lægges en pose, der lukkes tæt og derefter smides i restaffaldet.

Når du skal af med hård plast, papir, glas og metal i Kolding Kommune, kan du bruge de fælles affaldsbeholdere, der er stillet op som såkaldte miljøstationer og genbrugs-øer i nærheden af dit hjem. Du og dine naboer kan også have fælles affaldsbeholdere til jeres madaffald og restaffald.

Læs mere om hvordan du sorterer i fællesskab med dine naboer

Har du holdt fest, eller er der bare fyldt godt op i affaldsbeholderen?

Så kan du for 21 kroner få skraldemanden til at tage en ekstra sæk restaffald med.

👉Køb en kode til en ekstra sæk her.

Din skraldemand og -dame tømmer mange affaldsbeholdere hver dag. Derfor er der en række krav, som din adgangsvej skal leve op til, så din affaldsbeholder kan blive tømt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs mere om, hvordan adgangsvejen skal være

Er du flyttet til en bolig i Kolding Kommune, eller skifter du adresse i kommunen?

Så skal du som udgangspunkt overtage den tidligere ejers materialer til affaldssortering, fx køkkenspand, grønne poser og affaldsbeholder.

Læs mere på vores side for nybyggeri og tilflyttere

Har du sommerhus i Kolding Kommune, skal du og dine eventuelle lejere også sortere i 10 typer affald.

👉Se hvornår skraldemanden kommer forbi dit sommerhus og hent materialer til at informere dine lejere (på tysk og engelsk)

Når du udlejer en ejendom, er det dit ansvar at informere dine lejere om, hvordan de sorterer og kommer af med affaldet.

Læs mere og hent informationsmateriale til dine beboere

 

Bliv en del af Genbrugsfællesskabet

Det koster kun din e-mail - og vi kvitterer med minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'. Tilmeld dig Genbrugsfællesskabet her.


Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så giver vi dig friske opdateringer om affald og genbrug i Kolding Kommune.


Beskedservice

Få besked når vi tømmer din affaldsbeholder


Appen Affald Kolding

I appen får du både nyheder og mulighed for at få overblik over dine affaldsordninger. 


Mit Affald-hjemmesiden 

På siden Mit Affald kan du nemt få et overblik over, hvilke affaldsløsninger din ejendom er tilmeldt.


Sociale medier


Affaldssektoren i tal

 • Hver dansker smider årligt ca. 800 kg husholdningslignende affald i skraldespanden, og vi ligger langt over gennemsnittet i EU, som er ca. 490 kg.

 • Knap en tredjedel af alt det danske affald går op i røg i vores forbrændingsanlæg.

 • Vi har 23 forbrændingsanlæg i Danmark. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 ton.

 • I 2016 blev der i alt importeret ca. 364.000 ton affald til forbrænding i Danmark på de dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg. Det udledte ca. 0,36 mio. ton CO2 i 2016.

 • Udledningen fra importeret affald vil kunne stige til ca. 0,6 mio. ton i 2030, hvis den danske affaldsmængde reduceres – uden at forbrændingskapaci-teten tilpasses danske mængder.

Kilde: Regeringen 2020