Skip til hoved indholdet

Sådan arbejder vi for at forbedre rottebekæmpelsen

Kolding Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse

Planen er gældende for 2022-2024

Du kan læse planen her: Handlingsplan for rottebekæmpelse

Kolding Kommunes strategiske rottebekæmpelsesprojekt

Kolding Kommune har igangsat et strategisk rottebekæmpelsesprojekt med det formål at forbedre rottebekæmpelsen i Kolding Kommune. For at forbedre rottebekæmpelsen er delmålene bl.a. at nedbringe brugen af gift i rottebekæmpelsen, øge formidlingen til borgerne om, hvordan man forebygger rotter, og yde en god service og rådgivning til borgere og erhverv i kommunen. Den langsigtede vision er at blive den første kommune i Danmark med en 100% giftfri rottebekæmpelse.

Generelt betyder visionen og strategien et fokusskift fra bekæmpelse til forebyggelse.