Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Pejling af grundvand

Der skal pejles minimum fire gange om året.

Vejledning til pejling af en boring

Kolding Kommune har udarbejdet en vejledning i, hvordan man pejler en boring. Vejledningen finder du i ovenstående menu. Her finder du også en minimanual, som kan bruges, som huskepapir, når du står ude ved boringen og skal pejle. Det vil være en fordel at have læst vejledningen for at forstå minimanualen. I boksen til venstre findes et pejleskema til vandværkernes/erhvervsvirksomhedens eget brug, hvor de pejlinger, der foretages i løbet af året, kan skrives.

Der skal pejles minimum fire gange om året, og pejlingerne skal fordeles med minimum en pejling pr. kvartal.

Pejlingerne skal indberettes en gang årligt via Kolding Kommunes web-modul, se indberetning af vandmængder og pejlinger.