Skip til hoved indholdet

Hjælp hjemmehjælperne

Oprettet 23. december 2021
Kontakt hjemmehjælpsgruppen hvis der er opgaver som ikke behøver blive udført i den kommende periode.
Kontakt hjemmehjælpsgruppen hvis der er opgaver som ikke behøver blive udført i den kommende periode.

Der er blandt andet risiko for forsinket rengøring og ventetid på besøgene fra hjemmehjælperne i den kommende periode, årsagen er – som med så meget andet – den stigende smitte med covid-19.

Derfor beder hjemmehjælpen i Kolding Kommune nu om hjælp fra pårørende, der opfordres til selv at give en hånd med i nogle af de situationer, som kan aflaste personalet og frigøre ressourcer til de vigtigste opgaver og de mest plejekrævende borgere.

Endnu en bølge af Covid-19 ruller over landet, og personalet i hjemmehjælpen går heller ikke uberørt igennem pandemien. Da hjemmehjælperne samtidigt arbejder med en udsat gruppe af borgere, vil positive test og nære kontakter uvægerligt give udfordringer i den kommende periode hen over julen og måske også i dagene efter nytår.

Opfordringen lyder derfor: Hvis der er nogle af de opgaver hjemmehjælpen løser, der kan løses af pårørende, så meld det meget gerne ind til den hjemmehjælpsgruppe som der plejer at komme i hjemmet. På den måde er der større chance for at hjemmehjælpen kommer igennem jul og nytår uden alt for store gener for de mange borgere der modtager hjælp i kommunen.

Der er en lang række opgaver som pårørende godt kan udføre, uden at have den store social- eller sundhedsfaglige baggrund. Det drejer sig eksempelvis om hjælp til måltider, at hjælpe borgere i seng efter julebesøg, at tage støttestrømper af eller på – og eventuelt andet som kan aftales efter en individuel vurdering.

Det er ikke på noget tidspunkt meningen at pårørende skal udføre opgaver som er grænseoverskridende for dem eller deres kære – ej heller løse opgaver der kræver sundhedsfaglig uddannelse.

I kan finde kontaktoplysningerne til de forskellige hjemmehjælpsgrupper lige her:

https://www.kolding.dk/borger/aeldre/praktisk-hjaelp-og-pleje/hjemmehjaelp-kontaktinfo

Derudover er man altid mere end velkommen, til at tage en dialog med de hjemmehjælpere der i forvejen kommer i hjemmet.