Skip til hoved indholdet

Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

Oprettet 25 oktober 2021

Fra 1. oktober 2021 begyndte perioden med tilsyn på tilsynspligtige ejendomme, som løber frem til 28. februar 2022. Så I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzonen samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmpere, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med private sikringsordninger.

Tilsynspligtige ejendomme er:

  • Erhvervsejendomme med dyrehold
  • Ejendomme med primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • Ejendomme som opbevarer foderstoffer til dyr eller planteprodukter, som anvendes til produktion af fødevarer til mennesker
  • Ejendomme uden primærproduktion, hvis der f.eks. opbevares frugt, grøntsager, rodfrugter og lignende produkter, som efter pakning sælges til konsum for mennesker.

Disse ejendomme er udvalgt til at være tilsynspligtige, da risikoen for rotteangreb generelt er større her end ved andre ejendomme. Kolding Kommune ajourfører løbende en liste over de tilsynspligtige ejendomme.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive afleveret en besøgsseddel. Sedlen forklarer om bekæmperen har fundet tegn på rotter på ejendommen, og hvordan man skal kontakte kommunen, hvis man har rotter.

Generelt er det alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen. Har du spørgsmål, så ring på 7979 1500, tryk 1.

Mandag-onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00.