Skip til hoved indholdet

EU-projektet Smart Waste

Myndigheder i alle lande arbejder aktivt på at reducere affaldsmængden, fx ved at styrke genbrug af byggematerialer. Men lykkes det godt nok? Det skal EU-projektet Smart Waste være med til at afdække.

 

Europæernes forbrug stiger: Er der et godt tilbud på et tv, er det ikke ualmindeligt, at det gamle ryger ud, også selvom det stadig fungerer. Det høje forbrug betyder, at der kommer mere og mere affald. Derfor arbejder myndigheder i alle lande aktivt på at reducere affaldsmængden, fx ved at styrke deres strategier for affaldshåndtering og genbrug af materialer.

Spørgsmålet er så, hvordan det går i de enkelte lande. Formår indsatserne på affaldsområdet at skabe en positiv forskel? Er det muligt at gøre det endnu bedre, der hvor det allerede går godt?

Det er nogle af de spørgsmål, som projektet Smart Waste er sat i søen for at svare på. Samtidig vil deltagerne få blik for, hvordan de sørger for at leve op til eksisterende EU-regler og de mange skærpede affaldsdirektiver, som er på vej de kommende år.

For Kolding Kommunes vedkommende vil der blive arbejdet fokuseret med nuværende og kommende affaldsplaner. Helt konkret ønsker Kolding Kommune at omstille selve affaldsplanen og arbejdet med denne til et højere og højere niveau af cirkulær økonomi.

Projektets resultater skal senere udbredes til andre europæiske lande.

SE OGSÅ: Smart Waste projektets egen hjemmeside

 

Det 4-årige projekt blev skudt i gang ved et kick-off møde i Firenze, september 2019. Det løber frem til udgangen af 2023. Den fulde titel er “SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies”.

I januar 2020 var alle Smart Waste-partnere til møde i Kolding. Her fik de præsenteret Kolding Kommunes arbejde med affaldshåndtering, og de prøvede på egen hånd at arbejde i designdrevne workshops, faciliteret af Designsekretariatet i Kolding Kommune. 

Smart Waste hører under EU-programmet Interreg Europe, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan. Interreg Europe støtter projektets arbejde med 8,7 mio. kroner, hvoraf Kolding Kommune får 1,45 mio. kroner.

Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.

Kontakt Martin Pedersen Stub, projektleder i Cirkulær Økonomi, Redux – Affald og Genbrug, Kolding Kommune. 

mastu@kolding.dk | tlf. 79 79 65 67

Navn på sociale medier: #smartwaste_EU

LÆS OGSÅ: Kolding Kommune deltager også i EU-projektet ProCirc

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00