Skip til hoved indholdet

Efterskole-tilbud til unge sportstalenter

Efterskolen Kildevæld i Kolding
Et samarbejde mellem Efterskolen Kildevæld og Kolding Talent giver unge talenter mulighed for at kombinere deres særlig sportstalent med et år på efterskole.

En aftale mellem Efterskolen Kildevæld og Kolding Talent sikrer, at unge mennesker med et særligt sportstalent kan tage på efterskole og fortsat dyrke sin sport på højt niveau. Aftalen gør, at de unge talenter kan bevare deres træningsniveau, selvom de vælger et efterskoleophold.

Helt konkret går aftalen ud på, at sportstalenter har muligheden for at kombinere et ophold på Efterskolen Kildevæld med et morgen- og evt. klubtræningstilbud i en af Kolding Talents samarbejdsklubber.

Træning og efterskole kombineres

Udover at give et løft til talentudviklingen i Kolding kommer aftalen også til at have betydning og gøre en forskel for de unge mennesker, som er særligt dygtige til deres sport, og som samtidig gerne vil udvikle sig personligt på et efterskoleophold.

Det unikke og livsforandrende i et efterskoleophold kan altså kombineres med 'klublinjen' på Efterskolen Kildevæld. Skolen er tæt på de unge mennesker og er dermed i stand til at støtte og vejlede omkring skole, kost, søvn og trivsel. På den måde kan skole og træning kombineres i et trygt miljø, hvor hverdagen er designet til de unge mennesker.

Det er dog stadig et kriterie, at eleverne på Kildevæld Efterskole skal have et tilstrækkeligt højt sportsligt niveau for at kunne deltage i morgentræning sammen med Kolding Talents samarbejdsklubber.

Det vil derfor være elever, der vælger klublinjen på efterskolen, og som bliver sportsligt godkendt af den enkelte samarbejdsklub i dialog med Kolding Talent.

Åben for flere samarbejder

Samarbejdet mellem efterskolen og Kolding Talent åbner også muligheden for at afsøge andre mulige samarbejder.

Det kan være kombinationsansættelser af trænere, klubbers brug/leje af efterskolens overnatnings- og træningsfaciliteter til camps og lignende mm.