Skip til hoved indholdet

Tidsplan for Marina City

Projektet rykker frem så hurtigt som muligt, men er helt afhængigt af den meget omfattende planlægningsproces og anlægsarbejdernes omfang. Mange undersøgelser skal gennemføres, mange statslige instanser er involveret, og der skal gennemføres forskellige offentlige høringer. Derfor skal tidsplanen tages med forbehold.

Lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-tilladelse, miljøgodkendelse m.v. blev endeligt godkendt af Kolding Byråd i januar 2021, og i løbet af foråret 2021 forventes anlægstilladelse meddelt fra Kystdirektoratet og klaptilladelse meddelt fra Miljøstyrelsen. Når disse godkendelser og tilladelser er på plads, og eventuelle klageforhold er afklarede, kan anlægsarbejder sættes i gang, og byggemulighederne kan udbydes til salg.

Som noget af det første forventes der i løbet af 2021 at blive udført visse ændringer på Skamlingvejen og nye indkørsler til området, ligesom bådoplag vest forventes påbegyndt. Samtidigt kan de store marine anlægsarbejder komme i gang (uddybning, dæmninger, opfyldning osv.), og nogen tid herefter følger byggeriet nærmest skoven.

Hoveddæmningen rundt om det nye landareal skal også etableres tidligt, så der kan gøres klar til selve havneanlægget. Herefter opfyldes området over en længere periode og tages i brug, efterhånden som det er muligt. Området har meget bløde bundforhold, så der vil være en længere periode med sætninger, før disse arealer kan færdiganlægges.

Den overordnede tidsplan for projektet ser for øjeblikket således ud (pr. marts 2021):

  • 2016: Opstart og tilrettelæggelse
  • 2017-21: Design og planlægning
  • 2021: Salg af første byggemuligheder (1. etape) og forberedelse af bygge- og anlægsprojekterne
  • 2021: Bygge- og anlægsprojekterne påbegyndes
  • 2023: Lystbådehavnen (inkl. husbådspladserne) og de første byggerier (1. etape) tages i brug
  • 2024: Byggerier og anlægsarbejder fortsættes over en kort årrække.