Skip til hoved indholdet

Hylkedalen: Mountainbike-spor, sti og flere træningsfaciliteter på

Oprettet 08. marts 2021
Arbejdet med at etablere et nyt mountainbikespor er i fuld gang.
Det nye mountainbikespor, også kaldet MTB-spor, bliver i første omgang 2 kilometer.

Interessen for at få den daglige motion i naturen er støt stigende, ikke mindst i øjeblikket under corona-nedlukningen. I Hylkedalen bliver der flere muligheder for at vandre, cykle og træne i løbet af foråret.

Arbejdet med at etablere et nyt mountainbikespor er i fuld gang og i løbet af foråret anlægger Kolding Kommune også en ny vandresti i Hylkedalen fra Trailcenteret til Hylkedalvej nord for Seest Mølleå. Det fortæller projektleder Nanna Winbladh fra By- og Udviklingsforvaltningen, der tilføjer, at der også er nye træningsfaciliteter til styrke, bevægelse og balance på vej ved trappen i skræntskoven neden for trailcenteret.

Mountainbikespor er udviklet i samarbejde med lokale klubber

Det nye mountainbikespor, også kaldet MTB-spor, bliver i første omgang 2 kilometer, men planen er en rundtur på 4-5 kilometer med udgangspunkt fra det nye trailcenter.

Skitseret linjeføring for nyt mtb-spor i Hylkedalen mellem Traicenteret og Hylkedalvej

Klik for at se en forstørrelse af billedet med linjeføringen af det nye mtb-spor

Skitseret linjeføring for nyt mtb-spor i Hylkedalen mellem Traicenteret og Hylkedalvej. Parallelt med sporet anlægges vandresti.

- Det nye MTB-spor er et blåt spor efter dansk standard, hvilket er en let sværhedsgrad. Vi arbejder på med tiden at kunne udvide det blå spor med røde og sorte loops til de mere øvede ryttere, forklarer Nanna Winbladh.

Det er professionelle MTB-sporbyggere, der anlægger det nye MTB-spor i samarbejde med de lokale mountainbikeklubber. Klubberne har bidraget med input til linjeføringen både i terrænet og på onlinemøder.

- Vi er utrolig glade for de lokale klubbers engagement i vores nye MTB-spor og jeg vil gerne takke dem for deres konstruktive bidrag. Klubberne er også inviteret til fælles sporbyggerdag til foråret, når det igen er muligt at mødes og også her er der stor opbakning fra alle MTB-klubberne i Kolding, siger udvalgsformand fra Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen. Det er netop fritid og idræt, der har opført trailcenteret, der stod færdigt sidste år.

I samme område som MTB-sporet anlægger Kolding Kommune også en vandresti. Stien skal på sigt føres over det kommende klimadige og kobles på den eksisterende sti fra Ravnsbjerg Skov til Hylkedalen. I Hylkedalen opføres to klimadiger, begge med stiadgang, som en del af klimatilpasningsprojektet Seest Mølleå, der udføres i samarbejde med BlueKolding.

Sidste år anlagde Kolding Kommune en ny trappe i skræntskoven tæt ved Trailcenteret for at give bedre adgang til Hylkedalen. På denne strækning bliver der nu etableret faciliteter til træning og balance som er for både børn og voksne.

- Før den første corona-nedlukning sidste år var der især efterspørgsel på træningsfaciliteter blandt de lidt mere øvede outdoor-idrætsudøvere. Nu oplever vi, at rigtig mange benytter sig af træningsfaciliteterne i det fri i deres dagligdag. Enten som et supplement til løbeturen, som udflugtsmål for familien eller sammen med en personlig træner, fortæller Birgitte Kragh udvalgsformand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, hvor projektet i Hylkedalen hører under.

Både MTB-spor, vandresti og træningsfaciliteter forventes at stå klar i løbet af foråret. Skiltning og ruteafmærkning af ruterne sker løbende og koordineres med anlægsprojektere i Klimaprojektet.

Fakta

De nye faciliteter er første skridt i arbejdet med at realisere udviklingsplanen for Hylkedalen, Seest gamle grusgrav og losseplads. Midlerne til de nye faciliteter kommer fra en statslig pulje, der støtter merværdier i det klima- og synergiprojekt, som BlueKolding og Kolding Kommune arbejder på at etablere ved Seest Mølleå i Hylkedalen. Klimaprojektet forventes påbegyndt sommeren 2021.