Skip til hoved indholdet

Postlister

Hver tirsdag senest klokken 12 offentliggør vi den seneste uges postlister.

For at lette borgernes og pressens adgang til kommunens post offentliggør vi den seneste uges postlister hver tirsdag senest klokken 12 på hjemmesiden. Du kan finde postlister for de seneste seks uger.

Forvaltningernes postlister giver et kort resume af, hvad de enkelte skrivelser handler om. Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte den enkelte forvaltning og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Åbenhed i forvaltningen

Offentlig forvaltning i Danmark er baseret på åbenhed. Enhver kan derfor få indsigt i de breve, e-mails med mere, som Kolding Kommune sender og modtager.

Kun skrivelser, som bliver journaliseret, er med på postlisten. Et brev journaliseres, hvis det indgår i en sag, som er under behandling i kommunen - eller hvis dokumentet betyder, at en ny sag skal oprettes.

Det betyder, at for eksempel love, tryksager, pjecer, reklamer og dokumenter, som sendes til orientering, ikke er med på postlisten.

Fortrolige dokumenter er heller ikke med på postlisterne. Det gælder først og fremmest sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, personsager og sager vedrørende enkeltpersoners eller virksomheders private forhold. Også interne arbejdspapirer, m.m. er undtaget offentliggørelse.

På postlisten kan du se resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Ønsker du at se et brev eller en e-mail, skal kontakte du Centralforvaltningen og søge om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Ønsker du hos se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Centralforvaltningen.

 

Uge 46

Ind- og udgående

Uge 45

Ind- og udgående

Uge 44

Ind- og udgående

Uge 43

Ind- og udgående

Uge 42

Ind- og udgående

Uge 41

Ind- og udgående

 

By- og Udviklingsforvaltningens postlister opdateres hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte By- og Udviklingsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte By- og Udviklingsforvaltningen.

Uge 46

Mandag Postliste mandag uge 46
Tirsdag Postliste tirsdag uge 46
Onsdag Postliste onsdag uge 46
Torsdag Postliste torsdag uge 46
Fredag Postlister torsdag uge 46

uge 45

Mandag Postliste mandag uge 45
Tirsdag Postliste tirsdag uge 45
Onsdag Postliste onsdag uge 45
Torsdag Postliste torsdag uge 45
Fredag Postliste fredag uge 45

uge 44

Mandag Postliste mandag uge 44
Tirsdag Postliste tirsdag uge 44
Onsdag Postliste onsdag uge 44
Torsdag Postliste torsdag uge 44
Fredag Postliste fredag uge 44

uge 43

Mandag Postliste mandag uge 43
Tirsdag Postliste tirsdag uge 43
Onsdag Postliste onsdag uge 43
Torsdag Postliste torsdag uge 43
Fredag Postliste fredag uge 43

uge 42

Mandag Postliste mandag uge 42
Tirsdag Postliste tirsdag uge 42
Onsdag Postliste onsdag uge 42
Torsdag Postliste torsdag uge 42
Fredag Postliste fredag uge 42

uge 41

Mandag Postliste mandag uge 41
Tirsdag Postliste tirsdag uge 41
Onsdag Postliste onsdag uge 41
Torsdag Postliste torsdag uge 41
Fredag Postliste fredag uge 41

Fra denne side har du adgang til Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Postliste uge 35

Postliste uge 34

Postliste uge 36

Postliste uge 37

Postliste uge 38

Postliste uge 39

Postliste uge 40

Postliste uge 41

Postliste uge 42

Postliste uge 43

Postliste uge 44

Postliste uge 45

Postliste uge 46

Fra denne side har du adgang til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen - Postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Uge 46

Postliste uge 46

Uge 45

Ingen offentlige dokumenter

Uge 44

Ingen offentlige dokumenter

Uge 43

Ingen offentlige dokumenter

Uge 42

Ingen offentlige dokumenter

Uge 41

Ingen offentlige dokumenter

Fra denne side har du adgang til Socialforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

I postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Socialforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Socialforvaltningen.

Uge 46
Postliste uge 46

Uge 45
Postliste uge 45

Uge 44
Postliste uge 44

Uge 43
Postliste uge 43

Uge 42
Postliste uge 42

uge 41
Ingen dokumenter på postlisten